Consultoría IT

Consuloría tecnolóxica integral Consultoría Consultoría de contidos Consultoría de innovación Consultoría de procesos e calidade Consultoría de seguridade da información Consultoría de sistemas Consultoría estratéxica e de negocio

Axudamos ás empresas a detectar os seus problemas e necesidades TIC:
– Mellora de procesos de negocio.
– Avaliación de alternativas tecnolóxicas.
– Adopción de metodoloxías de xestión de proxectos e enxeñería de software, metodoloxías áxiles.
– Virtualización de sistemas e cloud computing.
– Migración e actualización de sistemas.
– Planificación, implementeación e integración de sistemas IT.
– Seguridade informática.
– Usabilidade e accesibilidade.

Ver ficha completa da empresa

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2000

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes en España

Barcelona

Madrid


Praza de Europa 10A, planta 5 Edificio Área Central – Fontiñas 15707 – Santiago de Compostela A Coruña
15707, Santiago De Compostela, Galicia, A Coruña