Room service mobile para hoteles

Aplicación xestión vendas Consultoría estratéxica e de negocio Solucións mobilidade

App para hoteles, para que dispongan de su propio room service digital.

Ver ficha completa da empresa

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2020

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña