Titorización

Consultoría estratéxica e de negocio

Acompañamento e asesoramento nos procesos de toma de decisións (elaboración de plans de negocio) ou na implantación das recomendacións de actuación propostas.

Ver ficha completa da empresa

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2004

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa Juan de Ciorraga, portal 3, 3ºE
15008, A Coruña, A Coruña