Actividades destacadas

Actividades I+D Desenvolvemento de software Portais e plataformas web
Nigal ofrece solucións baseadas na Intelixencia Artificial coa fin de optimizar procesos industriais. A nosa proposta consiste nunha plataforma web que é capaz de recibir datos do internet das cousas así como de persoas mediante as apps móbiles que desenvolvemos .

Estatísticas

Principais sectores clientes

Industria (25% - 49%)

Administración Pública (0% - 24%)

Industria de procesados (50% - 74%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2020

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Ribadeo

Sedes en provincias galegas

LugoInformación

Razón social

Nova Industria Galega, S.L.

NIF

B27518364

Código CNAE

6201

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

Ata 200.000€