Plataforma de Intelixencia Artificial a Medida

Portais e Plataformas Web Software de carácter científico-técnico (simulación, análise estatístico, …)

Plataforma web e móbil que recolle datos do IoT e de usuarios, visualizaos e analízaos mediante modelos matemáticos co fin de optimizar procesos e mellorar a xestión do dato en empresas de todo tipo.

Innovacións destacables

A plataforma agrega tanto datos de sensores coma de usuarios e adáptase ao gusto e as necesidades dos nosos clientes. Tanto a parte visual da plataforma coma os algortimos de Machine Learning son deseñados a medida para cumprir cos obxectivos de negocio marcados por cada cliente.

Sectores aos que vai dirixido

Agricultura Biotecnoloxía Comercio/retail Enerxía utilidades e xestión de residuos Forestal Gandería Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Pesca

Características

Clasificación tecnolóxica

Detección de anomalías
Intelixencia Artificial
Machine Learning
Recoñecemento de imaxe
Recoñecemento de patróns

Tipo de arquitectura

Nube

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2020

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Ribadeo

Sedes en provincias galegas

Lugo