Actividades destacadas

Consultoría

Estatísticas

Principais sectores clientes
Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

España (25% - 49%)

Europa (25% - 49%)

Perfil

Tipo de entidade

Autónomo

Ano de constitución

2022

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

O Burgo

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Avenida Ribados,19
15670, O Burgo, A Coruña

Información

Razón social

Roi Canosa Senande

NIF

53302271R

Código CNAE

6201

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Facturación

Ata 200.000€