Desarrollo de páginas webs e tendas online

Consuloría tecnolóxica integral

Desarrollo de páginas webs e tendas online

Sectores aos que vai dirixido

Industria

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada
  • É software libre, o código está publicado cunha licencia de Software Libre

Clasificación tecnolóxica

Web semántica

Tipo de arquitectura

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

Tipo de entidade

Autónomo

Ano de constitución

2022

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

O Burgo

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Avenida Ribados,19
15670, O Burgo, A Coruña