Actividades destacadas

Consultoría Desenvolvemento de software
Desenvolvemento de aplicativos, solucións e prestación de servizos para a Administración Local. Plataformas de xestión económica, estatística, de recursos humans e sistemas de recadacións municipais.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Administración Pública (75% - 100%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

España (25% - 49%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

1991

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

25% - 49%

Sedes

Culleredo

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Parque Empresarial Culleredo, F18-20
15180, Culleredo, A Coruña

Información

Razón social

Wurth, S.L.

NIF

B15326036

Código CNAE

4719

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

500.001€ - 2.000.000€