Familia Galia

Aplicacións de xestión

Plataforma de solucións de xestión municipal desenvolvidas en Java e con ferramentas tecnolóxicas avanzadas.

Innovacións destacables

Tecnoloxía cliente-stand auto-actualizable, integracións coas plataformas de exepedentes, accesos dixitais, conexión vía API's con outras plataformas.

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública

Características

Clasificación tecnolóxica

Cloud

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Amazon AWS

Modelo de negocio

B2C (Business-To-Consumer)
B2G (Business-To-Government)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

1991

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

25% - 49%

Sedes

Culleredo

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Parque Empresarial Culleredo, F18-20
15180, Culleredo, A Coruña