Ahora ERP

Solucións de Xestión Empresarial

Ahora ERP es un software de gestión para pymes y grandes empresas que cubre las necesidades de gestión estándar de cualquier empresa. Se compone de un conjunto de soluciones funcionales (aplicaciones) que se comunican entre si y comparten la misma base de datos. Su modularidad permite que el ERP pueda ser utilizado en áreas concretas o en toda la empresa.

Sectores aos que vai dirixido

Agricultura Comercio/retail Construción e inmobiliaria Enerxía utilidades e xestión de residuos Forestal Gandería Industria Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Pesca Servizos profesionais TIC Transporte e loxística

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Almacenamento de datos

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2C (Business-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2002

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

0% - 24%

Sedes

Noia

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Calle Chile, 2 - 1ºC
15200, Noia, A Coruña

Galería