Bonita Soft

Aplicación de xestión de procesos de negocio (BPM)

Es una herramienta de automatización de procesos que ayuda a las empresas a localizar cuellos de botella que restringen la fluidez del negocio

Innovacións destacables

Mejora la eficiencia, aumenta la competitividad, Incrementa la productividad, reduce los costes económicos.

Sectores aos que vai dirixido

Industria Industria automoción Industria de procesados Industria téxtil Servizos financeiros Servizos profesionais Transporte e loxística

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada
  • É software libre, o código está publicado cunha licencia de Software Libre

Clasificación tecnolóxica

Cloud

Tipo de arquitectura

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2003

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

50 - 249

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña
Ourense

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Ourense


Rúa Copernico, 5 2º Parque empresarial A Grela
15008, A Coruña, A Coruña