Actividades destacadas

Conectividade e integración de sistemas Consultoría Desenvolvemento de software Hardware de base Portais e plataformas web Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas
Ingeniería TIC con más de 140 profesionales formados en las principales Universidades Gallegas. Con sedes en A Coruña y Ourense.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Industria de procesados (25% - 49%)

Industria (25% - 49%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (75% - 100%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2003

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

50 - 249

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña
Ourense

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Ourense


Rúa Copernico, 5 2º Parque empresarial A Grela
15008, A Coruña, A Coruña

Información

Razón social

Aldaba Servicios Profesionales, S.L.

NIF

B15862295

Código CNAE

6201

Clasificación entidade criterio UE

Pequena Empresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

2.000.001€ - 10.000.000€