Redtrust

Consultoría de dinamización de entornos virtuais

Gestión de certificados digitales

Sectores aos que vai dirixido

Industria Servizos financeiros Transporte e loxística

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Web

Tipo de arquitectura

Ecosistema tecnolóxico

Amazon AWS
Microsoft Azure

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2003

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

50 - 249

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña
Ourense

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Ourense


Rúa Copernico, 5 2º Parque empresarial A Grela
15008, A Coruña, A Coruña