ISOGES ERP

Sistemas de Xestión Integral Empresarial (ERP) Software para a administración da relación con clientes (CRM)

Implantación de ISOGES ERP (basado en Odoo), parametrización, formación e desenvolvemento de módulos.

Módulos:
Finanzas: contabilidade, facturación, gastos, firma
Ventas: CRM, vendas, punto de venda, alquiler
RRHH: empregados, ausencias, control horario, flota
Marketing: mail marketing, enquisas
Servizos: proxecto, tarefas, parte de horas, asistencia, planificación
Inventario e MRP: inventario, compra, calidade
Especializados: ISO 9001, ISO 14001, Trazabilidade, Loxística, Compliance, CAE…

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Agricultura Biotecnoloxía Cidadanía Comercio/retail Construción e inmobiliaria Cultura e entretemento Defensa e seguridade Educación Enerxía utilidades e xestión de residuos Forestal Gandería I+D Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Media Pesca Saúde Servizos financeiros Servizos profesionais Servizos sociais Telecomunicacions TIC Transporte e loxística Turismo

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada
  • É software libre, o código está publicado cunha licencia de Software Libre

Clasificación tecnolóxica

Plataformas

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)
B2C (Business-To-Consumer)
B2G (Business-To-Government)
C2C (Consumer-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2005

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

25% - 49%

Sedes

Santiago De Compostela

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Sedes en España

Alacant

Asturias

Granada

Las Palmas

Madrid

Murcia

Sevilla

Sta. Cruz de Tenerife

Valéncia


Avda. de Lugo, 145, baixo
15703, Santiago De Compostela, A Coruña