m4Conta Gestión Contable Multidiario

Aplicacións de xestión

Software de gestión contable, multidiario, multidivisa y multiejercicio, con suministro inmediato de información SII.

Innovacións destacables

Incorpora SII, Suministro Inmediato de Información de la AEAT, Diputaciones Forales de Álava, Guipuzcoa y Bizkaia, así como la AEAT Canaria.

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Agricultura Biotecnoloxía Cidadanía Comercio/retail Construción e inmobiliaria Cultura e entretemento Defensa e seguridade Educación Enerxía utilidades e xestión de residuos Forestal Gandería I+D Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Media Pesca Saúde Servizos financeiros Servizos profesionais Servizos sociais Telecomunicacions TIC Transporte e loxística Turismo

Características

Clasificación tecnolóxica

Windows

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

1994

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Calle General Salcedo Molinuevo, 15, Entreplanta
15009, A Coruña, A Coruña

Galería