NeoERP

Sistemas de Xestión Integral Empresarial (ERP)

ERP multisectorial (almacén, distribución) conectado directamente con web propia tanto B2B como B2C. Ciclo completo de Contabilidade e Almacén (compras, vendas, almacén ) CRM á medida con mobilidade para Android e iOS.

Innovacións destacables

Conexión a tempo real con WEB de tódolos ciclos, tanto do stock como dos pedidos.

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Comercio/retail Forestal Industria

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Cloud

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2C (Business-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2004

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

50% - 74%

Sedes

Ames

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Rúa das Hedras nº 6 Loft 1C
15895, Ames, A Coruña

Galería