Notify

Desenvolvemento de Software e Contidos

Software para adquisición e monitorización de datos, con enfoque especial para a notificación de alarmas e rexistro de históricos.
Soporta os protocolos de comunicación industrial máis amplamente usados: OPC, Modbus, Siemens, Microcom, etc.

Innovacións destacables

Integración con novas bases de datos TSDB (InfluxDB) e ferramentas open source como Grafana.

Sectores aos que vai dirixido

Enerxía utilidades e xestión de residuos Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Transporte e loxística

Características

Clasificación tecnolóxica

Almacenamento de datos
Maquinaria e robótica
Windows

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2016

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

O Porriño

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


Polígono Industrial PPI-7, Parcela 1, Baixo, Oficina A
36475, O Porriño, Pontevedra