Actividades destacadas

Conectividade e integración de sistemas Desenvolvemento de software
Automatización e Software Industrial.
Realizamos proxectos completos de automatización industrial (programación de PLC, software SCADA, fabricación de cadros de control, etc.)
Desenvolvemos solucións de software propias, como complemento ó software SCADA, para o rexistro, monitorización e tratamento de datos históricos, así como notificación de alarmas.

Estatísticas

Principais sectores clientes

Enerxía, utilidades e xestión de residuos (25% - 49%)

Industria (25% - 49%)

Administración Pública (25% - 49%)

Facturación servizos e produto

Servizos (50% - 74%)

Produtos (25% - 49%)

Mercados

Galicia (50% - 74%)

España (25% - 49%)

Europa (25% - 49%)

Perfil

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2016

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

O Porriño

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


Polígono Industrial PPI-7, Parcela 1, Baixo, Oficina A
36475, O Porriño, Pontevedra

Información

Razón social

Tecmatia, S.L.

NIF

B27826049

Código CNAE

7112

Clasificación entidade criterio UE

Microempresa

Orixe

Constitución clásica

Facturación

200.001€ - 500.000€