Plataforma de datos

Desenvolvemento de Software e Contidos

Plataforma Big Data Distribuida

Innovacións destacables

- Obtención de datos de diferentes fuentes.
- Capaz de trabajar en tiempo real.
- Procesos de transformación y limpieza de datos.
- Visualización de datos.
- SQL y NoSQL.
- Orquestador de procesos.
- Capaz de trabajar en diferentes nubes privadas.
- Machine learning.
- Deep learning.

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Comercio/retail Construción e inmobiliaria Cultura e entretemento Defensa e seguridade Educación I+D Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Telecomunicacions Transporte e loxística Turismo

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Plataformas

Tipo de arquitectura

Nube

Ecosistema tecnolóxico

Amazon AWS

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2000

Dimensión

Mediana Empresa

Número de empregados

50 - 249

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Edif. Citic 2, Campus de Elviña Antonio Insua Rivas, 56
15008, A Coruña, A Coruña