Reportes automátizados

Administración Sistemas (Integración de Sistemas, Xestión de Usuarios, …) Aplicación de apoio a toma de decisións e intelixencia de negocio (BI, EIS, Cadros de Mando, …) Aplicacións de localización e monitorización Ciberseguridade e seguridade informática Consuloría tecnolóxica integral Consultoría de seguridade da información Soporte e mantemento de infraestruturas e sistemas

Nos movemos hacia un mundo hiperconectado, donde se abren muchísimas posibilidades. Aquellas empresas que sepan posicionarse, innovar y utilizar todos los datos y herramientas que van a estar a su alcance, tendrán una gran ventaja competitiva.
Cada cliente dispone de diferentes tecnologías en su red, por lo que analizar en un SOC o NOC todas las distintas incidencias de cada cliente, conlleva un esfuerzo significativo a la hora de trabajar con múltiples herramientas para analizarlas y responder.

Innovacións destacables

Posibilidad de editar Dashboards a golpe de click
Portal Multitenant
Informes automáticos en tiempo real

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Defensa e seguridade Enerxía utilidades e xestión de residuos Industria Servizos financeiros Telecomunicacions TIC

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Detección de anomalías

Tipo de arquitectura

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2002

Dimensión

Mediana Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Ronda de Outeiro, 423
15011, A Coruña, A Coruña