Room service mobile para hoteles

Aplicación xestión vendas Consultoría de marketing dixital Consultoría estratéxica e de negocio

App para hoteles, para que dispongan de su propio room service digital.

Sectores aos que vai dirixido

Comercio/retail Turismo

Características

Clasificación tecnolóxica

Android
Cloud
iOS

Tipo de arquitectura

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2020

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña