Seguridad del correo electrónico

Anti-fraude e anti-spyware (anti-spam, anti-fishing, antivirus, …)

Solución integral para la seguridad del correo electrónico

Innovacións destacables

Solución global en la nube, para la seguridad del correo electrónico. Incorpora defensa contra fraude, phising, sandbox y control de contenido

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Comercio/retail Construción e inmobiliaria Educación Industria Servizos financeiros Servizos profesionais TIC Transporte e loxística Turismo

Características

Clasificación tecnolóxica

Cloud

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

1986

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

50% - 74%

Sedes

Pontevedra

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


AVENIDA DE AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 14
36003, Pontevedra, PONTEVEDRA