Sistema de acceso remoto

Seguridade de redes (firewalls, VPNs, IDS, Ips, …)

Sistema de acceso remoto: PAM, VPN y SASE

Innovacións destacables

Sistemas SASE cloud edge y sistema PAM de permisos de acceso gestionados

Sectores aos que vai dirixido

Industria Servizos financeiros Servizos profesionais TIC

Características

Clasificación tecnolóxica

Cloud

Tipo de arquitectura

Servidores propios

Ecosistema tecnolóxico

Modelo de negocio

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

1986

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

0% - 24%

Técnicos (%)

50% - 74%

Sedes

Pontevedra

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


AVENIDA DE AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 14
36003, Pontevedra, PONTEVEDRA