Desenvolvemento de software de deseño, cálculo e optimización no transporte e xeración de enerxía

Software de carácter científico-técnico (simulación, análise estatístico, …)

Desenvolvemento de paquetes de software para o deseño asistido por ordenador, o cálculo e a optimización de torres de alta tensión, así como para o cálculo de redes de terra de subestacións eléctricas, incluíndo a resistencia equivalente do sistema de posta a terra, a distribución de potenciais durante unha descarga e o potencial transferido a grandes distancias a través de cables enterrados. Outros campos de análise son a extracción de hidrocarburos e a explotación de enerxía xeotérmica.

Etiquetas

Ver ficha completa da empresa

Tipo de entidade

Centro Tecnolóxico

Ano de constitución

2000

Dimensión

Mediana Empresa

Número de empregados

50 - 249

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Campus de Elviña, s/n
15008, A Coruña, A Coruña