Actividades destacadas

Actividades I+D Desenvolvemento de software
O CITEEC é o Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil da Universidade da Coruña. Trátase dun centro creado co obxectivo de facilitar, favorecer e impulsar a investigación nas áreas relacionadas coa enxeñaría civil, a construción e a edificación. As súas capacidades baséanse fundamentalmente na análise experimental, pero complementada cunha forte compoñente de modelización matemática, co uso de métodos computacionais e cunha crecente aplicación das tecnoloxías TIC.

Estatísticas

Principais sectores clientes

I+D (50% - 74%)

Construción e inmobiliaria (0% - 24%)

Enerxía, utilidades e xestión de residuos (0% - 24%)

Transporte e loxística (0% - 24%)

Industria enerxética (0% - 24%)

Facturación servizos e produto

Servizos (75% - 100%)

Produtos (0% - 24%)

Mercados

Galicia (25% - 49%)

España (25% - 49%)

Europa (25% - 49%)

Mundo (0% - 24%)

Perfil

Tipo de entidade

Centro Tecnolóxico

Ano de constitución

2000

Dimensión

Mediana Empresa

Número de empregados

50 - 249

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Campus de Elviña, s/n
15008, A Coruña, A Coruña

Información

Razón social

Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil. Universidade da Coruña.

NIF

Q6550005J

Código CNAE

7219

Clasificación entidade criterio UE

Mediana Empresa

Orixe

Constitución clásica

Certificacións en vigor

ISO 9001

Patentes e marcas propias rexistradas

Facturación

2.000.001€ - 10.000.000€