Desenvolvemento de software de modelización hidráulica do fluxo en superficie libre en ríos e estuarios

Plataformas SIX Software de carácter científico-técnico (simulación, análise estatístico, …)

Consiste no desenvolvemento de software de modelización hidráulica 2-D para a simulación computacional do fluxo en superficie libre en ríos e estuarios. A modelización resolve os procesos hidrodinámicos, de turbulencia, de transporte de sedimentos e de calidade da auga e do hábitat. Algunhas das múltiples aplicacións son o fluxo de augas superficiais, a avaliación do risco de inundación, a simulación de correntes de marea, o transporte de sedimentos, a dispersión de contaminantes, etc.

Etiquetas

Ver ficha completa da empresa

Tipo de entidade

Centro Tecnolóxico

Ano de constitución

2000

Dimensión

Mediana Empresa

Número de empregados

50 - 249

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Campus de Elviña, s/n
15008, A Coruña, A Coruña