Modelos de simulación hidrodinámica de zonas costeiras para control da salinidade, temperatura, vertidos e especies no medio mariño

Plataformas SIX Software de carácter científico-técnico (simulación, análise estatístico, …)

A resolución mediante modelos de simulación computacional de problemas acoplados de mecánica de fluídos permite resolver simultaneamente o fluxo hidrodinámico e a propagación no medio mariño da salinidade, do calor, de contaminantes, de sólidos en suspensión e de especies biolóxicas. Con este sistema é posible modelar grandes zonas costeiras, o que permite realizar o seguimento, por exemplo, da propagación de vertidos. Este tipo de modelización tense aplicado xa na práctica á Ría de Arousa.

Etiquetas

Ver ficha completa da empresa

Tipo de entidade

Centro Tecnolóxico

Ano de constitución

2000

Dimensión

Mediana Empresa

Número de empregados

50 - 249

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Campus de Elviña, s/n
15008, A Coruña, A Coruña