SICASOFT SBI SaaS

Aplicación de apoio a toma de decisións e intelixencia de negocio (BI, EIS, Cadros de Mando, …) Solucións de Xestión Empresarial

Solución SaaS para la captación, gestión y reporting de la información de sostenibilidad y ESG (ambiental, social y buen gobierno). Plataforma corporativa para el Consejo de Administración y C-Suite para organizar, gestionar y gestionar eficazmente las demandas de información ESG de los diferentes grupos de interés de la organización. Ayuda a la toma de decisión mediante cuadro de mando corporativo de sostenibilidad.

Innovacións destacables

Plataforma corporativa cloud transversal a la compañía
Integrable con sistemas informacionales de la empresa
Permite la personalización de los sistemas de captación de información ESG de la empresa
Genera reporte de Estado de Información No financiero conforme a Ley 11/2018
Reporte según todos los esquemas internacionales de sostenibilidad
Cuadro de mando de sostenibilidad corporativo personalizado
Captación de información de la cadena de suministro

Sectores aos que vai dirixido

Administración Pública Comercio/retail Construción e inmobiliaria Industria Industria automoción Industria de procesados Industria enerxética Industria naval Industria téxtil Media Saúde Servizos financeiros Telecomunicacions TIC Transporte e loxística Turismo

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Cloud
Unix
Windows

Tipo de arquitectura

Nube

Ecosistema tecnolóxico

Amazon AWS
Google Cloud
Microsoft Azure

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)
B2G (Business-To-Government)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2015

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

50% - 74%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña

Sedes en España

Madrid

Sedes fóra de España

México


Avenida Calvo Sotelo 19 1º
15004, A Coruña, A Coruña

Galería