SQL Obras

Aplicación de apoio a toma de decisións e intelixencia de negocio (BI, EIS, Cadros de Mando, …) Aplicación para xestión proxectos Aplicación xestión administrativa e financiera Aplicación xestión compras Aplicación xestión vendas Aplicacións de xestión da loxística (Xestión de Almacén, Xestión de rutas e flotas, SCMs, …) Comercio Electrónico Consultoría Desenvolvemento de Software e Contidos Sistemas de Xestión Integral Empresarial (ERP) Software Especializado Software para a administración da relación con clientes (CRM) Solucións integrais industria

Software de gestión ERP para empresas dedicadas a la construcción, reformas, instaladoras de cualquier tipo o cualquiera que se dedique a la gestión de proyectos. También dispone de módulos para adaptarse a necesidades de servicios técnicos o fabricaciones. Así como dispone de herramientas como conectores con tiendas online, gestión de almacén avanzada, herramientas de business intelligence y movilidad para comerciales o técnicos.

Innovacións destacables

Software ERP con sistema de base de datos SQL, módulos de Business Intelligence, CRM, E-Commerce, software cloud, movilidad multisistema y multiplataforma.

Sectores aos que vai dirixido

Agricultura Construción e inmobiliaria Enerxía utilidades e xestión de residuos Forestal Gandería I+D Industria Industria enerxética Industria naval Media Pesca Servizos profesionais Telecomunicacions TIC

Características

  • Pode integrarse con outros e dispón de API documentada

Clasificación tecnolóxica

Almacenamento de datos
Cloud

Tipo de arquitectura

Servidores cliente

Ecosistema tecnolóxico

Propio

Modelo de negocio

B2B (Business-To-Business)

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

1997

Dimensión

Pequena Empresa

Número de empregados

10 - 49

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

50% - 74%

Sedes

A Coruña

Sedes en provincias galegas

A Coruña


Calle Juan Florez 129
15005, A Coruña, A Coruña