COMPRAVENTA DE SOFTWARE PARA CADENAS DE TIENDAS. MODALIDADES ON PREMISE Y CLOUD-BASED

Aplicación de apoio a toma de decisións e intelixencia de negocio (BI, EIS, Cadros de Mando, …) Aplicacións de xestión Desenvolvemento de Software e Contidos Sistemas de Xestión Integral Empresarial (ERP) Software para a administración da relación con clientes (CRM) Solucións integrais comercio Solucións mobilidade

Compraventa de software para cadenas de tiendas. Modalidades on premise y cloud-based.

Etiquetas

Ver ficha completa da empresa

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2001

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

50% - 74%

Sedes

Vigo

Sedes en provincias galegas

Pontevedra


Parque Tecnoloxico Valadares, Edificio servicios, M-21
36312, Vigo, Pontevedra