Consultoría e asesoramento en dixitalización.

Consuloría tecnolóxica integral Consultoría de innovación Consultoría de seguridade da información Consultoría de sistemas Consultoría estratéxica e de negocio

Este servizo céntrase principalmente na definición ou adaptación da estratexia de negocio desde unha perspectiva data-driven (centrado nos datos) que lles permita unha toma de decisión máis intelixente baseada en datos reais.
Ademáis, engloba o estudo estratéxico, técnico, de implantación de proxectos de dixitalización orientados á captura de datos de procesos, equipamentos ou persoas, así como a explotación deses datos. Ofrécese tanto en remoto como en presencial, na ubicación a dixitalizar.

Etiquetas

Ver ficha completa da empresa

Tipo de entidade

Empresa

Ano de constitución

2018

Dimensión

Microempresa

Número de empregados

0 - 9

Mulleres (%)

25% - 49%

Técnicos (%)

75% - 100%

Sedes

Lugo

Sedes en provincias galegas

Lugo